Cookies

EU cookie policy

Politika cookies na stránkách a webových portálech jako je tento náš

Co to jsou cookies?

Cookies jsou textové informace, které se instalují na prohlížeči uživatele kdykoliv uživatel navštíví poslední zobrazovanou webovou stránku. Cookies jsou používány pro technické účely standardní činnosti webové stránky nebo také za účelem zapamatování si informací, jejichž cílem je profilovat uživatela na základě jeho zájmů a to za pomocí celkové či častečné analýzy jeho zkušeností s prohlížením stránek.

Neboť cookies přispívají jak k vylepšení účinnosti prohlížení stránek webového portálu, tak ke garanci, že reklamní obsah je zaměřen na uživatele, rozdělují se dále na 3 druhy:

  • technické cookies
  • profilovací cookies
  • cookies třetího druhu

Technické cookies

Tento druh cookies je nutný pro správnou funkci webové stránky a jsou take klasifikovány jako strictly necessary, tedy bezprostředně nutné. Stačí se zamyslet například nad systémem přihlášení do webového portálu, který připomíná uživateli jeho setrvání v jeho soukromé oblasti.

Neboť tyto cookies pocházejí především ze stránky nebo samotného portálu, jsou proto take definovány jako prvotní cookies a na základě jejich povahy a jejich využití, není třeba žádat souhlas uživatele ve smyslu článku 122/1 zákona 196/2003.

K tomuto druhu cookies se přiřazují jednak ty, které využívají statistické systémy k získání počtu přístupů na jednotlivé stránky webového portálu a které označujeme jako analitycs, tedy analytické, ale také ty, které jsou používány při přechodu mezi stránkami vyžadujícími přihlášení v http ke stránkám http a to za účelem garance zabezpeční uživatelských dat.

Profilovací cookies

Narozdíl od technických cookies, tyto profilovací sledují chování uživatele při prohlížení. Někdy jsou používány ve formě registrace ke konkrétním službám přímo na stránce nebo k elektronickým košíkům. Jejich uchování v systému uživatele (browser tedy v prohlížeči) je různé.

Ve smyslu článku 23, zákona 196/2003 použití výše uvedených cookies vyžaduje preventivně nutný souhlas uživatele prostřednictvím vzkazu v reklamním čtverci tzv. banneru, jenž je dobře viditelný na každé stránce webového portálu.

Takový reklamní čtverec neboli banner musí být vždy nabízen a to do té doby, dokud uživatel dobrovolně nedá souhlas k přijetí, a toto přijetí může být zrušeno kdykoliv si to uživatel bude přát a jeho následné zrušení nijak nepostihne správnou funkci webového portálu.

Cookies třetího druhu

Na některých webových portálech je možné najít materiál, který je sdílen s jiným externím portálem, např. Mapy, videa, social plugin (zásuvný model) nebo reklamní banner (reklamní čtverec). Neboť sdílené informace jsou brány z různých webových stránek a portálů, je tento druh cookies identifikován jako cookies třetího druhu a může shromažďovat různé informace, které ukazují na preference uživatele při prohlížení stránek, pokud tedy jejich prvky byly sdíleny.

Jaký druh cukroví se používat tuto stránku?
Tento web používá Technické cookies, které jsou nezbytně nutné pro řádné fungování jejích složek (s cílem optimalizovat bezpečnost, rychlost a zajistit anonymní statistiky li to možné), řízení připomínky, moduly (buď kontaktní nebo ne), že každá nahrávka se ověřování a uživatelský profil. Přístroje a různé obsah, mohou vyžadovat instalaci cookies třetí strany, aby - například - začlenit multimediální prvky, jako jsou Google Maps, YouTube, Twitter, Facebook nebo Google Plus. Deaktivaci těchto sušenek, i když je to možné, do dnešního dne neumožňuje použití těchto funkcí.

Jak změnit nastavení souborů cookie
Většina prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, ale uživatel může obvykle změnit nastavení tak, aby tuto funkci vypnout. Můžete zablokovat všechny druhy cukroví, nebo souhlasit přijímat pouze některé a vypnul ostatní. "Options" nebo "Předvolby" menu prohlížeče vám umožňuje-li zabránit přijímání cookies a další sledovací uživatelské technologie, a jak se dostat oznámení z prohlížeče aktivace těchto technologií. Případně můžete také kliknout na "Help" panelu nástrojů přítomné ve většině prohlížečů.

Můžete si také vybrat prohlížeč, který používáte z níže uvedeného seznamu a postupujte podle pokynů:

Internet Explorer
Chrome
Safari
Firefox;
Opera.

Z mobilních zařízení:

Android
Safari
Windows Phone
Blackberry.

Pro další informace týkající se soubory cookie a jak řídit nebo zakázat jim navštivte www.youronlinechoices.com, ale uvědomte si, že zakázání navigační nebo funkční cookies, může dojít k poruše na webu a / nebo omezit své služby.